Okul öncesi oyunları

Çocuk gelişiminde oyunun önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Çocuklar bu basit ama eğitici oyunlarda kendilerine güvenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlığın değerini, fedakarlık yapmayı ve en önemlisi yaşıtlarıyla bir arada olmayı ve geçinmeyi öğrenirler. Bu anlamda okul öncesi oyunlar çocuğu ilköğretime de hazırlar. Çocuklar bu oyunlarla neler yapabileceklerini ve başarabileceklerini görürler. Okul öncesi oyunlardan biri olan “Kedi ve Fare” oyununda çocuklar bir veya iki halka şeklinde sıralanır. Yüzler halkanın içine dönüktür. Bir çocuk kedi olur ve dairenin dışında kalır. Bir diğer çocuk fare olur ve dairenin içinde kalır. Çocuklar; “Ben fareyim, seni yakalayacağım”, “Yakalayamazsın” gibi sözlerle atışmaya başlarlar. Kedi, fareyi yakalamaya çalışır. Bu arada diğer çocuklar da kediye engel olmaya çalışırlar. Fare yakalanınca başka çocuklarla oyun yeniden başlar.  Çocukların severek oynadığı bir diğer oyun olan “Oyuncak oyunu”nda da çocuklar iki halka şeklinde sıralanır. Bir çocuk halkaların ortasında durur. Tüm öğrencilere 1’den 6’ya kadar numara verilir. Her bir numara bir şeyi temsil etmektedir: 1’ler Bebekler, 2’ler Trenler, 3’ler Toplar, 4’ler Tahta askerler, 5’ler Uçaklar, 6’lar ise Taksiler olur. Ortadaki oyuncu istediği numarayı bağırır. Örneğin “İki” diye bağırdığında ikiler halkadan çıkıp halka çevresinde koşmaya başlarlar. Halkanın etrafındaki turunu tamamlayıp yerine ilk varan öğrenci ortaya geçer ve bu sefer oyunu o başlatır. Çocukların çok sevdiği, okul öncesi oyunlarından bir diğeri de “Mendil düşürme” oyunudur. Oyunda çocuklar yine halka şeklinde durarak ele ele tutuşurlar. Elinde mendil olan ebe halka etrafında koşmaya başlar ve fark ettirmeden mendili bir öğrencinin arkasına bırakmaya çalışır. Mendili bıraktığında ise hızla çemberin etrafında koşmaya başlar. Arkasına mendil bırakılan çocuk mendili alarak ebenin peşinden koşar. Eğer kendi bulunduğu yere gelene kadar ebeye dokunamazsa kendisi ebe olur. Eğer dokunabilirse ebe olmaktan kurtulur ve yerine geçer.Çocuk oyunları hem eğlenceli hem de öğreticidir. Tıpkı çocuk kitapları gibi. Çocuğunuzun okurken oyun kadar zevk alacağı eğlenceli ve eğitici kitapları www.kitapyildizi.com sitesinde bulabilirsiniz.