Çocuklarda dil gelişimi

Çocuk gelişimi; biyolojik, nörolojik, psikososyal, psikoseksüel ve bilişsel gelişimin bir arada ve birbirini yakından etkilemesiyle gerçekleşmektedir. Bebekler ilk iki ay boyunca yalnızca ağlama, geğirme, öksürme ve esneme sırasında birtakım sesler çıkarırlar. 2. ve 5. aylar arasında hoşnutluk belirten sesler çıkarmaya ve gülmeye başlarlar. Sesli ve sessiz harfler içeren tek heceli sesleri ve agulamaları, 4 ila 8 aylık dönemde çıkarır. Altıncı ayını doldurmuş bir bebekten “an-ne” veya “ba-ba-ba” gibi hece yinelemelerini duyabilirsiniz. İlk sözcükler 8-18’inci aylar arasında, genellikle 12. ayda çıkar. Bebek 18 aylık olduğunda ise bir düzine sözcüğü tek tek söyleyebilir. İki yaşını doldurduğunda sözcük dağarcığı 200′e ulaşır ve iki sözcüğü bir araya getirebilir. 2,5 yaşına geldiğinde çocuğun bildiği kelime sayısı 400 civarına ulaşır. Pek çok çocuk üç yaşında, her zaman doğru fiil kalıplarını kullanamasa da, oldukça iyi konuşmaya başlar. Cümle kurarak konuşabilir. “Nerede”, “kim” ile başlayan sorular sorabilir ve olumsuz cümle kurabilir. Bildiği sözcük sayısı 3,5 yaşına geldiğinde 1000′i aşar. 4,5 yaşındaki bir çocuk ise, artık düzgün cümleler kurarak konuşur. Tüm bebekler dil öğrenme yeteneğiyle doğarlar. Doğumdan sonraki birkaç gün içinde, tüm sesler arasından insan sesini hatta annelerinin sesini ayırt edebilirler. Genetik bu bağlamda, bebeğin dil gelişimini etkileyen en belirleyici faktördür. Bundan başka fizyoloji, algısal-bilişsel-nörolojik gelişim, içinde bulunduğu fiziksel ve ruhsal durum, anne-bebek etkileşimi ve sosyal çevre de bebeğin dil gelişimini önemli ölçüde etkiler. Kitaplar çocuğunuzun dil gelişimini etkileyen önemli araçlardan biridir. Ona kitap okumanız veya sesleri öğrenebileceği bir kitap hediye etmeniz, dil öğrenme yeteneğinin gelişmesine destek olacaktır. www.kitapyildizi.com ‘da hem çocuğunuza zevkle okuyacağınız hem de armağan ederek neşeli dakikalar geçirmesini sağlayacağınız birbirinden güzel ve faydalı kitaplar bulabilirsiniz.