Çocuk yuvası seçerken...

Okul öncesi eğitim çocukların gelişimlerinin ve öğrenme hızlarının en yüksek olduğu dönemdir. Bu kritik dönemde çocuğunuzu göndereceğiniz çocuk yuvası da, çocuğunuzun gelişimi ve ruh sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde çocuğun psikolojisinde oluşacak biz bozukluk ömür boyu telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilir. Çocuk yuvası seçerken kulaktan dolma bilgilere, reklamlara, broşürlere aldanmayın. Yuvanın fiziksel görünüşü ve imkanları bile öğretmen ve eğitim kalitesi yanında ikinci planda kalmalı. Öncelik vermeniz gereken ilk şey öğretmenlerin işini yani çocukları ne kadar çok sevdiği ve pedagoji konusunda ne kadar deneyimli olduklarıdır. Çocuğun kişiliği ve hayata dair temel bilgilerinin oluştuğu ilk altı yıl, çocuğa iyi bir eğitim verilmesi çok önemlidir. Çocuk yuvası konusunda seçim yapmak aslında onun tüm hayatını etkileyecek bir karar vermek demektir. Birçok anne baba bu durumun ayırdında olmadığı için fazla araştırmadan, incelemeden karar vermekte ve bilmedikleri bir yuvaya, uzmanlığının ne olduğunu bilmedikleri insanların yanına çocuklarını bırakmaktadır. Çocuk yuvası anne babanın çalıştığı saatlerde çocuğa bakıcılık yapan yer değildir. Çocuğu hayata hazırlamaya çalışan ailenin verdiği eğitimi destekleyici yönde faaliyet gösteren yerdir. Çocuk yuvası seçerken; çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerini sağlıklı şekilde geçirmesini sağlayacak; onu eğitiminin sonraki basamaklarına hazırlayacak; kendini ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan sosyal bir birey olarak yetişmesini sağlayacak ve tüm bunların yanı sıra aileyi de okul öncesi eğitim konusunda bilgilendirecek bir eğitim kurumu olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun okul öncesi eğitim alacağı kurum kadar, eğitiminde kullanılacak materyaller de büyük önem taşır. www.kitapyildizi.com uzmanlardan aldığı destek sayesinde, kitaplarını güncel pedagojik doğrularla hazırlamaktadır. Bu nedenle çok sayıda seçkin çocuk yuvası, öğrencilerine www.kitapyildizi.com kitapları dağıtmaktadır.