Çocuklarda zeka gelişimi

Genetik miras, çocuklarda zeka gelişimini etkileyen en önemli faktördür. Bu faktör haricinde sosyal çevre, beslenme, hamilelik koşulları ve duygusal etkileşim de zihinsel gelişimi belirleyici biçimde etkilemektedir. Zeka çok karmaşık ve farklı faktörlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Zeka, doğuştan getirilen yeteneklerin sonradan kazanılanlarla harmanlandığı bir sistemden oluşmaktadır. Çocuklarda zeka gelişimi çocuğun kendi çabasıyla, fiziksel şartların kazandırdığı bilgi ve becerilerle devam eder. Zekanın doğuştan getirilen kısmı çocuğun algı, kavrama ve sonuç çıkarma gibi zihinsel aktivitelerinin hızını, sonradan kazanılan kısmı ise olaylar ve durumlar karşısında önceki tecrübeleri ve bilgileriyle nasıl davranması gerektiğine çabuk ve doğru karar verebilme yetisini belirler. Bu ikinci kısım daha çok akla ilişkindir. Akıl; deneyim, gözlem, bilgi ve görgülerle oluşan; çocuğun çevreye, içinde bulunduğu duruma uyum sağlayabilmesini kolaylaştıran ve zekasıyla kavradığı bilgiyi nerede-ne zaman-nasıl kullanacağına doğru karar vermesini kolaylaştıran bir yapıdır. Çocuklarda zeka gelişimini etkileyen ve içinde bulunan zeka potansiyelini daha rahat ortaya çıkarmasını sağlayan şeylerin başında aile içi ilişkiler ve çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortam gelir. Anne-babanın birbirine ve çocuğa karşı davranışları ve aralarında gerçekleşen duygusal etkileşim zekayı büyük ölçüde etkiler. Fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı koşullarda büyüyen çocuk içindeki potansiyeli sonuna kadar imkanı bulacak ve büyük bir olasılıkla başarılı bir birey olacaktır. Çocuğun zekasını ve hayalgücünü geliştirecek şeylerin başında hiç kuşkusuz kitap gelir. Kitap, çocuğa bambaşka dünyaların kapılarını açarak ufkunu genişletir. Bilgisini ve görgüsünü artırır. Çocuğunuzun zeka gelişimine ve eğitimine katkıda bulunacak, ona sayıları, renkleri öğretecek birbirinden güzel kitapları www.kitapyildizi.com adresinde bulabilirsiniz.